La nostra missió


postersL’IBEC és un centre de recerca dedicat a la investigació interdisciplinària de primera línia mundial, amb la qual, mitjançant la creació de coneixement, contribueix l’Institut a millorar la salut i la qualitat de vida i a generar riquesa.

Entre els beneficiaris de la tasca desenvolupada per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya hi ha les universitats, els centres de recerca, la comunitat científica, el sector empresarial impulsor de la recerca en l’àmbit de la bioenginyeria i la societat en general.Engineering solutions for health

Fem possible la nostra missió gràcies a l’acompliment dels objectius següents:

1. Recerca bàsica i interdisciplinària d’alt nivell internacional en bioenginyeria i nanomedicina.
2. Col·laboracions amb institucions acadèmiques, hospitals i sector industrial d’arreu del món.
3. Transferència de coneixement i tecnologia al sector biomèdic.
4. Millora de la salut i la qualitat de vida.
5. Formació de la pròxima generació d’experts en tecnologia sanitària.

Per tal d’assolir aquests objectius, la finalitat de l’Institut és cobrir tots els àmbits amb la seva tasca: des de la recerca més bàsica en àrees relacionades avui amb la nanotecnologia aplicada a la medicina fins a les aplicacions més tècniques per a la diagnosi o la cirurgia robòtica o mínimament invasiva, entre altres camps.

En concret, l’IBEC duu a terme, entre altres, les tasques següents:

  • Impulsa la recerca en les fronteres del coneixement al més alt nivell internacional, mitjançant l’organització conjunta i cooperativa d’aquesta activitat i tot estimulant les relacions entre els investigadors del centre i els d’altres institucions d’arreu del món.
  • Fomenta la recerca interdisciplinària amb la finalitat de generar prou massa crítica investigadora en l’ampli espectre de la ciència i la tecnologia, que convergeixen en la bioenginyeria. Així mateix, fa possible la transferència de coneixement eficaç i reforça els vincles entre els investigadors i el sector empresarial.
  • Impulsa l’ensenyament i la transferència de coneixement, tècniques i tecnologia en disciplines relacionades amb la bioenginyeria mitjançant un programa acadèmic en què es busca l’equilibri entre els aspectes fonamentals i les seves aplicacions tecnològiques.
  • Fomenta l’obtenció de fons per a la recerca a través de l’acumulació de recursos propis, subvencions, premis, finançament i donacions a càrrec d’institucions públiques i d’individus o organitzacions privades.
  • Promou la col·laboració entre l’IBEC i les institucions i indústria sanitàries amb l’objectiu d’impulsar la competitivitat en aquest sector, fomentar la innovació i dur a terme formació en àmbits emergents de la bioenginyeria.
  • Contacta amb fons i empreses de capital risc tant nacionals com internacionals per tal de fomentar la creació i promoció de spin-offs a l’Institut a càrrec d’investigadors i estudiants.
  • Organitza reunions científiques d’abast nacional i internacional on s’ofereixen productes i serveis especialitzats a la comunitat científica.
  • Contribueix, mitjançant la recerca, al progrés tecnològic i la innovació, i també a la millora del benestar de la societat i el poble catalans.
  • Totes les altres tasques que ajuden a impulsar la recerca en bioenginyeria i a assolir els objectius pels quals es va crear.