Un nou mètode podria ajudar a trobar el millor tractament per a un càncer pediàtric

Un estudi dirigit per investigadors a l’IBEC del Grup de Nanobioenginyeria en col·laboració amb altres instituts de recerca i hospitals de Barcelona, utilitza un biomarcador predictiu per anticipar l’efecte dels tractaments contra el Rabdomiosarcoma, el càncer de teixit tou més comú que afecta la infància i l’adolescència.

Aquest avanç pot ajudar a predir l’eficiència del tractament, evitant la resistència tumoral, i reduint els efectes secundaris no desitjats.

Read more…

Impressió 3D d’hidrogels pel creixement de cèl·lules T utilitzades en immunoteràpia contra el càncer

Els nous hidrogels 3D proporcionen altes taxes de proliferació cel·lular, ja que imiten els ganglis limfàtics, on les cèl·ules T es reprodueixen in vivo. Un nou projecte, liderat per investigadores de l’ICMAB i l’IBEC, i amb la col·laboració del VHIO i la UIC, vol transferir aquesta tecnologia als hospitals.

La immunoteràpia contra el càncer es basa en utilitzar i reforçar el sistema immunitari dels pacients, perquè reconegui i combati les cèl·lules tumorals, sense danyar els teixits sans.

Read more…

Llums, Cèl·lules, Acció! L’IBEC desenvolupa petites molècules capaces de controlar l’endocitosi amb llum

El grup de recerca de l’IBEC “Nanoprobes and nanoswitches” crea un sistema basat en la llum per inhibir l’endocitosi i controlar la seva dinàmica espacio-temporal. Les molècules inhibidores d´aquest procés (anomenades dynazos) són sensibles a la llum, solubles en aigua, permeables a les cèl·lules, i permeten la inhibició ràpida de l’endocitosi. Aquesta tecnologia permetrà estudis més precisos i controlats on l’endocitosi és crucial, com en el creixement cel·lular, la diferenciació i la mobilitat.

Read more…

Nou mètode confirma l’impacte sobre la salut i benestar mental de les mesures de confinament COVID-19 i prediu les situacions de risc

Investigadors del Laboratori SPECS de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) utilitzen un nou mètode per a avaluar l’estat emocional de persones que van viure sota estrictes mesures de confinament durant l’abril de 2020. Els resultats de l´estudi, amb persones residents en 17 països, confirmen que les mesures de confinament emprades per a frenar la propagació de la pandèmia COVID-19 van tenir un impacte negatiu en el benestar emocional de la població en general. Els investigadors també van identificar algunes de les situacions personals que poden comportar major risc per al benestar i salut mental.

Read more…

Identificat un mecanisme que explica la recurrència de moltes infeccions pulmonars

Un equip d’investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) descobreix que les soques del bacteri Pseudomonas aeruginosa aïllades a partir dels pacients són més persistents que les soques de laboratori i proposa un mecanisme molecular per explicar la supervivència intracel·lular.

L’estudi publicat a la revista Virulence, descobreix que l’enzim ribonucleòtid reductasa (RNR) de classe II juga un paper clau a les freqüents reinfeccions pulmonars que es donen, per exemple, en els pacients amb fibrosi quística.

Read more…

Noves vies per identificar i avaluar tractaments per a la malaltia minoritària per deficiència CDKL5

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) participen en un estudi liderat per l’Imperial College de Londres en el qual es descobreix el paper de la proteïna quinasa dependent de ciclina 5 (CDKL5) en la percepció del dolor.

La versió defectuosa del gen que produeix aquesta proteïna està darrere de la Síndrome per deficiència CDKL5, una malaltia rara sense cura que, per fi, i gràcies als resultats d’aquest treball, podrà comptar amb models animals de ratolí per a l’assaig de tractaments efectius.

Read more…

Nous nanomotors biodegradables per a aplicacions biomèdiques

Un article publicat a Nano Letters descriu el disseny i la funcionalitat d’un nanomotor biocompatible i biodegradable. Aquesta estructura híbrida dotada d’un exterior orgànic s’autopropulsa utilitzant una nanopartícula inorgànica que els investigadors han estat capaços de sintetitzar dins del nanomotor.

L’estudi l’han dirigit Jan van Hest i Laoi Abdelmohsen de l’Institute of Complex Molecular Systems at TU/e en col·laboració amb Samuel Sánchez de l’Institut de Bioingenieria de Catalunya (IBEC) a Barcelona, i investigadors residents a la Xina i el Regne Unit.

Read more…

Intel·ligència Artificial per avançar en el desenvolupament de biomaterials

Experts en bioenginyeria i informàtica, entre els quals es troba la Investigadora Associada de l´IBEC Maria Pau Ginebra, publiquen a la revista Nature Review Materials una proposta per a la creació d’eines basades en Intel·ligència Artificial per al desenvolupament de biomaterials.

La revista Nature Review materials publica un article signat per científics del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), sobre les grans possibilitats que presenta la Intel·ligència Artificial (IA) per avançar en el disseny i desenvolupament de nous biomaterials.

Read more…