Les cèl·lules poden detectar la quantitat d’espai disponible i prendre decisions a mida utilitzant el seu nucli

Dos estudis publicats avui a la revista Science mostren que diferents tipus cel·lulars poden utilitzar el seu nucli – l’orgànul més rígid i voluminós de la cèl·lula – per mesurar el nivell de confinament al qual estan sotmeses. Aquests resultats són d’especial interès per a l’estudi de la migració cel·lular, tant en teixit sa com cancerós. Marc Molina, actual investigador de l’IBEC, contribueix a un dels articles en Science pel seu treball realitzat durant la seva posició anterior al King’s College de Londres.

Read more…

El control de la velocitat dels motors enzimàtics apropa l’ús de nanorobots a la seva aplicació en nanomedicina

Un treball del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC), la Universitat Complutense de Madrid (UCM), la Universitat de Girona (UdG) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), i altres centres internacionals, resol un dels aspectes fonamentals per a l’ús correcte dels nanorrobots basats en lipases.

Es tracta d’un enzim que s’usa en l’organisme per disgregar els greixos dels aliments de manera que es puguin absorbir.

Read more…

LipoBots: nanomotors més robustos per a aplicacions biomèdiques desenvolupats amb tecnologia d’encapsulació

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) desenvolupen un nou tipus de nanomotors enzimàtics encapsulats.

Els denominats LipoBots, que podrien utilitzar-se en aplicacions mèdiques. Els LipoBots són capaços d’autopropulsar-se i de conservar la seva funcionalitat enzimàtica en condicions semblants a les de l’estómac humà.

Read more…

Un nou mètode podria ajudar a trobar el millor tractament per a un càncer pediàtric

Un estudi dirigit per investigadors a l’IBEC del Grup de Nanobioenginyeria en col·laboració amb altres instituts de recerca i hospitals de Barcelona, utilitza un biomarcador predictiu per anticipar l’efecte dels tractaments contra el Rabdomiosarcoma, el càncer de teixit tou més comú que afecta la infància i l’adolescència.

Aquest avanç pot ajudar a predir l’eficiència del tractament, evitant la resistència tumoral, i reduint els efectes secundaris no desitjats.

Read more…

Impressió 3D d’hidrogels pel creixement de cèl·lules T utilitzades en immunoteràpia contra el càncer

Els nous hidrogels 3D proporcionen altes taxes de proliferació cel·lular, ja que imiten els ganglis limfàtics, on les cèl·ules T es reprodueixen in vivo. Un nou projecte, liderat per investigadores de l’ICMAB i l’IBEC, i amb la col·laboració del VHIO i la UIC, vol transferir aquesta tecnologia als hospitals.

La immunoteràpia contra el càncer es basa en utilitzar i reforçar el sistema immunitari dels pacients, perquè reconegui i combati les cèl·lules tumorals, sense danyar els teixits sans.

Read more…

Llums, Cèl·lules, Acció! L’IBEC desenvolupa petites molècules capaces de controlar l’endocitosi amb llum

El grup de recerca de l’IBEC “Nanoprobes and nanoswitches” crea un sistema basat en la llum per inhibir l’endocitosi i controlar la seva dinàmica espacio-temporal. Les molècules inhibidores d´aquest procés (anomenades dynazos) són sensibles a la llum, solubles en aigua, permeables a les cèl·lules, i permeten la inhibició ràpida de l’endocitosi. Aquesta tecnologia permetrà estudis més precisos i controlats on l’endocitosi és crucial, com en el creixement cel·lular, la diferenciació i la mobilitat.

Read more…