Core Facilities


Core Facilities

En el marc del seu pla estratègic a llarg termini, l’IBEC té previst crear noves unitats de suport en els àmbits de la nanofabricació i la biocaracterització.

El nostre objectiu és facilitar la recerca avançada mitjançant la prestació de serveis en els àmbits de la nanociència i la nanotecnologia per a tots els investigadors dels sectors acadèmic i industrial. Entre les nombroses àrees d’aplicació possibles hi ha la nanobioenginyeria, la BioMEMS, la ciència de materials, l’enginyeria de teixits, l’òptica i els biomaterials.

Dr. Isabel Oliveira | Cap d’Infraestructures
Dr. Teresa Galan | MicroFabSpace and Microscopy Characterization Facilities Coordinator
Marina Cazorla | Tècnic de MicroFabSpace
Judit Linacero | Tècnic de Microscopia i MicroFabSpace
Ramona Bravo | Tècnic de Laboratori
Miriam Funes | Tècnic de Laboratori
Laura Gómez | Tècnic de Laboratori
Inma Moreno | Tècnic de Laboratori
Sandra Segura | Tècnic de Laboratori
Alícia Nadal | Assistent de MicroFabSpace
Tania Bordoy | Assistent administratiu