“Differential Electrochemical Conductance Imaging at the Nanoscale”

L’article del grup del Pau Gorostiza publicat el mes passat a Small és “l’Article del mes” de la revista Biofisica, la revista en línia de la Societat de Biofísica d’Espanya.

Read more…

L’article descriu com els investigadors van poder observar les vies de conducció a nanoescala en proteïnes redox mitjançant l’addició d’una tècnica de modulació de corrent altern a la microscòpia d’efecte túnel d’escombratge electroquímic.

Llegeix-ho aquí .