“Dissenyen una matriu de sensors miniaturitzats que recull dades isquèmiques en temps real”

A la pàgina web de Medtronic Eureka ha aparegut una entrevista amb el Josep Samiter sobre sensors miniaturitzats que proporcionen informació en temps real als metges durant els procediments endoscòpics.

Read more…

Aquest portal, a través del que els investigadors poden presentar les seves idees a Medtronic per explorar possibles col·laboracions, també inclou articles sobre nous dispositius mèdics i els seus inventors.

Llegeixi l’article aquí .