Dos Júniors es consoliden com a Group Leaders

Lorenzo Albertazzi i Núria Montserrat, Group Leaders Júnior de l’IBEC, seleccionats en el Programa Tenure Track 2014, s’han consolidat amb èxit com a Group Leaders des de l’1 de gener de 2019, després de ser avaluats positivament per l’ISC.

El Programa Tenure Track de l’IBEC té per objectiu donar suport al desenvolupament professional, recolzant joves investigadors a establir les seves pròpies línies de recerca independents. També es consideren altres factors, com ara el valor afegit que aporten els seus projectes a l’actual programa de recerca de l’IBEC, així com la seva capacitat de lideratge i gestió eficient del grup.

Els primers quatre Group Leaders Júnior seleccionats pel Programa l’any 2012, —Eduard Torrents, Elisabeth Engel, Pere Roca-Cusachs i Xavier Fernández-Busquets— es van consolidar amb èxit com a Group Leaders Sènior l’1 de gener de 2017.

Read more…

Elena Martínez, seleccionada el 2013, es va consolidar el 2018.

Els actuals Group Leaders Júnior de l’IBEC, que seran igualment avaluats per l’ISC després de quatre anys, són Vito Conte, Javier Ramón i Benedetta Bolognesi.