L’IBEC i el TU/e sembren la llavor d’una associació prometedora

Vuit membres de l’IBEC han assistit al primer Simposi IBEC-ICMS, ‘NanoSens&Med’, celebrat als Països Baixos el 13 i el 14 de setembre.

L’esdeveniment s’ha dedicat a identificar les sinergies i el potencial de col·laboració entre els grups de l’IBEC i els investigadors de l’Institut de Sistemes Moleculars Complexos (ICMS), un centre de recerca de la Eindhoven University of Technology (TU/i).

Dos investigadors principals de l’IBEC, Vito Conte i Lorenzo Albertazzi, ja tenen una segona afiliació a l’ICMS. Ells es van encarregar d’inaugurar el simposi, donant la benvinguda a tots els participants de les dues institucions. Durant la trobada, els dos investigadors IBEC-ICMS van presentar els seus avanços, juntament amb l’Eduard Torrents, l’Elena Martínez, la Silvia Muro, la Núria Montserrat, el Samuel Sánchez i el director Josep Samitier, que representaven l’IBEC.

Read more…

En representació de l’ICMS, la seva directora general – Monique Bruining – va presentar el centre, i els investigadors Jan van Hest, Menno Prins i Carlijn Bouten van presentar el seu treball a les àrees de nanomedicina, medicina regenerativa i biosensat, respectivament.

Està previst que les similituds i aspectes complementaris de l’IBEC i del ICMS – la seva multidisciplinarietat, els seus projectes per connectar la recerca amb la indústria i els hospitals i la seva aposta per l’excel·lència en nanotecnologies, desenvolupament de materials, dispositius moleculars, sistemes supramoleculars i medicina regenerativa – puguin formar la base d’una aliança institucional amb l’objectiu de compartir investigadors, recursos i coneixement.

“Aquesta acció és part del nostre nou Pla Estratègic 2018-2020 a l’àrea d’aliances internacionals i posicionament de l’IBEC en diversos ecosistemes”, comenta el Director Gerent David Badia. “Aquest tipus d’iniciativa enforteix les nostres col·laboracions amb centres de primer nivell i posiciona l’IBEC com el seu soci”.