L’IBEC i l’Hospital Clínic avancen en la bioimpressió 3D amb el finançament de CaixaImpulse

L’aliança entre l’IBEC i l’Hospital Clínic ha aconseguit finançament del programa Caixaimpulse per aplicar la bioimpressió 3D en el diagnòstic del càncer.

Mateu Pla Roca, de la unitat de Core Facilities, és el cinquè investigador de l’IBEC que aconsegueix finançament del programa, una iniciativa d’Obra Social “la Caixa” amb Caixa Capital Risc, que té com objectiu promoure la transferència de tecnologia en ciència. El seu projecte, “3D bioprinted array tissue-like cores: tissue-like controls for cancer diagnostics” (3DBIOcores), es durà a terme en col·laboració amb l’Antoni Martínez, cap del servei d’histopatologia de l’Hospital Clínic.

Read more…

El projecte aprofitarà la bioimpressió 3D per crear mostres control que assegurin i millorin el diagnòstic del càncer. En general, el diagnòstic es realitza mitjançant histopatologia – l’examen microscòpic dels teixits – i després es quantifiquen els biomarcadors que es troben. No obstant això, les tècniques histològiques s’enfronten a cert grau de variabilitat que pot conduir a un error en el diagnòstic. Per aquesta raó, tals proves requereixen mostres control amb les quals comparar les mostres dels pacients per verificar el diagnòstic final.

Actualment, els hospitals utilitzen romanents de teixit humà que expressen els biomarcadors requerits com a mostres de control, però aquests són escassos i inhomogenis, i el seu ús planteja qüestions ètiques. El projecte del Mateu proposa 3DBIOcores com una nova font d’aquests controls essencials. Aprofitant la tecnologia de bioimpressió 3D, s’imprimiran i empraran estructures similars a teixits amb liníes cel·lulars que tinguin els biomarcadors del càncer més rellevants com a noves mostres control.

“3DBIOcores suposarà una veritable innovació, amb el potencial de tenir un enorme impacte en el diagnòstic de càncer basat en l’anàlisi histopatològic de biòpsies, millorant la precisió en el tractament del càncer i reduint els errors de diagnòstic”, diu el Mateu.