Obrint noves portes per combatre infeccions bacterianes

Pot ser que estem algunes passes més a prop d’entendre una de les majors patologies que afecten els malalts de fibrosi quística, gràcies a l’investigador sènior Eduard Torrents del grup de Biotecnologia microbiana i interacció hoste-patogen de l’IBEC.

En un estudi publicat aquesta setmana en la revista Infection and Immunity de l’ American Society for Microbiology, Eduard i la seva col·laboradora a Estocolm, Britt-Marie Sjöberg, varen observar la síntesi d’ADN en la Pseudomonas aeruginosa, una infecció bacteriana que és una complicació freqüent per moltagent amb fibrosi quística, i una causa habitual de mort en aquests pacients.

Read more…

Centrant-se en els enzims ribonucleòtids reductases, que són essencials per la divisió cel·lular amb duplicació d’alta fidelitat de l’ADN – un pas crític en el cicle vital de tota mena d’organismes – els investigadors varen estudiar l’expressió de cadascun d’aquests enzims durant el creixement aeròbic i anaeròbic de la P. Aeruginosa i el seu paper durant la infecció.

Green fluorescence protein expression under the nrdAB promoter region in Pseudomonas aeruginosa.

“Els ribonucleòtids reductases controlen la única via vers els desoxirribonucleòtids que són necessaris per la síntesi i reparació de l’ADN,” explica Eduard. “Estudiant-los, hem pogut examinar el canvi en l’expressió de cadascuna d’elles durant el procés d’infecció i així determinar quals en particular podrien considerar-se un bon objectiu per inhibir el creixement de la P. Aeruginosa en casos crònics.”

Font: Sjöberg, B-M & Torrents, E. (2011). Shift in ribonucleotide reductase gene expression in Pseudomonas aeruginosa during infection. Infect Immun, in press