Notícies de recerca

Moviment de microrrobots i força iònica: teoria i experiments desxifren la seva relació

El grup del Professor ICREA Samuel Sánchez a l’IBEC revela que el moviment autopropulsat de microrobots depèn de la quantitat de sals, anomenada força iònica, presents en el líquid on naveguen. Gràcies al treball conjunt d’investigadors teòrics i experimentals, s´ha desenvolupat un model per entendre el mecanisme pel qual s’impulsen els microrobots.

Read more…

Notícies de recerca

Forces elèctriques per caracteritzar futurs dispositius electrònics biocompatibles

Una col·laboració conjunta entre l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAC) i la Universitat de Manchester ha aconseguit realitzar mapes de les propietats elèctriques de la interfície entre biosensors orgànics i medis electròlits a la nanoescala mesurant les forces elèctriques locals.

Read more…