Notícies de recerca

L’IBEC celebra el Dia Mundial de la MPOC amb nous avenços sobre la malaltia

El grup de Processament i Interpretació de Senyals Biomèdics (BIOSPIN) de l’IBEC ha publicat un article conjuntament amb el King’s College de Londres en el qual es presenten noves tècniques per al monitoratge de pacients amb MPOC mitjançant mètodes no invasius.

La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) és una malaltia pulmonar progressiva sense cura en la qual s’estrenyen les vies respiratòries del pacient. Juntament amb altres alteracions mecàniques, aquesta obstrucció de les vies respiratòries augmenta la càrrega dels músculs respiratoris. Aquest fet, en combinació amb la debilitat dels músculs respiratoris en pacients amb MPOC, incrementa el desequilibri de la capacitat de càrrega i contribueix a la presència de dificultat respiratòria. A l’article del grup de l’IBEC es presenta una nova forma d’avaluar la funció muscular inspiratòria, s’utilitza la mecanomiografia, una tècnica no invasiva per mesurar la vibració muscular associada a la contracció muscular, conjuntament amb l’electromiografia de superfície.

Read more…

Notícies IBEC

El projecte de l’IBEC que desafia la barrera hematoencefàlica premiat en una convocatòria altament competitiva

La prof. Sílvia Muro, líder del seu grup a l’IBEC, ha rebut un finançament de les convocatòries «Explora Ciencia» i «Explora Tecnología» 2017 del MINECO.

És la primera subvenció competitiva per a la Sílvia i el seu grup des de que es va incorporar a l’IBEC a finals de 2017, i una dels només 97 projectes de recerca finançats d’entre les 1.594 propostes presentades, és a dir, un percentatge d’èxit de només un 6 %.

El projecte «Controlling the differential transport of therapeutic cargoes into versus across the BBB (BBB2GATE)», té per objectiu desenvolupar portadors de fàrmacs que puguin travessar la barrera hematoencefàlica utilitzant les vies naturals que les substàncies corporals fan servir per superar aquest obstacle.

Read more…