PNAS publica un article d’investigadors de l’IBEC

El grup de Maria Garcia-Parajo, Bionanofotònica de Molècules Individuals, obté el primer article important després de la pausa de l’estiu, amb la publicació “Direct mapping of nanoscale compositional connectivity on intact cell membranes”, el 31 d’agost a la revista.

En la seva recerca sobre la membrana cel·lular, on components preorganitzats dónen lloc a avantatges estratègiques per a la funció i senyalització cel·lular, Maria i el seu equip han estat investigant els rais lipídics – regions de la membrana que concentren proteïnes i lípids i suren lliurement – i han demostrat la seva connectivitat selectiva a una escala nanomètrica a través del colesterol.

Read more…

Fent servir microscopia òptica de camp proper amb detecció de molècules individuals (NSOM) el grup – junt amb col·laboradors del Centre Mèdic de la Universitat Radboud de Nijmegen, als Països Baixos – varen alterar el nanopaisatge d’aquests rais lipídics i varen visualitzar la formació de nanodominis de lípids GM1 amb mides menors de 120 nm i que depenen del colesterol. Posteriors experiments in silico amb col·laboradors de la Universitat de Barcelona i del grup Co.S.Mo del PCB varen complementar les dades d’alta resolució per a demostrar de forma concloent l’existència de interconnectivitat a l’escala nanomètrica en la membrana cel·lular i basada en els rais lipídics.

Aquestes troballes constitueixen un pas clau envers una millor comprensió en els processos relacionats amb l’activació i agrupació dels components dels rais lipídics, que amplifiquen i reforcen les interaccions preexistents i intervenen en la transducció de senyals a través de la membrana cel·lular.

La Proc. Natl. Acad. Sci. USA (PNAS) està considerada una de les revistes de major impacte en tots els camps, i ocupa el segon lloc en la llista de les Deu Revistes Més Citades 1999-2009 de ScienceWatch.