(PNAS paper for IBEC researchers)

Maria Garcia-Parajo’s group has the first major paper to appear after the summer break with their 31 August publication in PNAS of ‘Direct mapping of nanoscale compositional connectivity on intact cell membranes’.

In their research into the cell membrane, where preorganised components give rise to strategic advantages for protein function and signaling, Maria and her Single Molecule Bionanophotonics team have been looking at lipid rafts – free-floating membrane regions of proteins and lipids – and have now demonstrated their cholesterol-mediated selective connectivity at the nanoscale.

Read more…

(Descoberta una funció de la proteïna priònica neuronal que permet conèixer més l’epilèpsia)

Cellular prion protein (PrPc) plays an essential role in maintaining neurotransmitter homeostasis in the central nervous system. This discovery has been made possible by the observation that both a deficiency and an excess of the protein have a considerable effect on this homeostasis.

Sorprenentment, en tots dos cassos, el llindar del sistema nerviós central s’altera arribant a nivells que poden conduir a crisis epilèptiques. Amb aquest descobriment, es disposa de més elements per aprofundir en el coneixement bàsic de l’epilèpsia.

Read more…

(Es descobreix un nou mecanisme en el procés d’adhesió cel·lular)

Un procés essencial del sistema immunològic per fer front a una infecció és que les cèl·lules encarregades d’identificar els agent infecciosos, cèl·lules dendrítiques, es comuniquen amb les que s’ocupen de destruir-los, cèl·lules T.

Per a això, cal que les cèl·lules dendrítiques s’activin correctament, migrin als nòduls linfàtics i s’adhereixin fermament a les cèl·ules T.

Read more…

Nueva teoría evolutiva sobre el origen de los animales

La explosión Cambriana es ampliamente considerada uno de los episodios más relevantes de la historia de la vida sobre la Tierra, con la aparición por primera vez en el registro fósil de la mayor parte de las divisiones de los animales.

Sin embargo, las causas de este origen han sido objeto de debate durante décadas y la pregunta de qué desencadenó la organización de los microorganismos unicelulares de la Era Precambriana (hace 500 millones de años) en organismos multicelulares ha permanecido sin respuesta hasta ahora.

Read more…

(Es descobreix la diferencia funcional de dues integrines de l’enllaç de la cèl·lula amb l’entorn)

La cèl·lula realitza l’enllaç amb els diferents components de l’exterior principalment a través d’unes molècules anomenades integrines.

L’enllaç amb la fibronectina, present en la matriu extracel·lular, el realitzen dues integrines, la α5β1 i la αvβ3. Però, per què hi ha dues molècules per enllaçar amb un mateix component extracel·lular?

Read more…

(Avenços en regeneració neuronal)

El Prof. José Antonio del Río, cap de la línea de Neurobiotecnologia Molecular i Cel·lular de l’IBEC, ha participat en un treball sobre regeneració neuronal publicat a la prestigiosa revista Chemistry and Biology del grup Cell.

Read more…

(Sentir i comprimir el citoplasma)

Investigador de l’IBEC en col·laboració amb un equip encapçalat per Harvard apareix a la revista PNAS

«La cèl·lula eucariota és com una bossa opaca a escala micromètrica i la naturalesa del seu contingut és desconeguda».

Read more…