Staff member


Laura Catalina Córdoba Román

Postdoctoral Researcher
RA_Biomaterials, Implants i Engenyeria de Teixits
lcatalina@ibecbarcelona.eu