Santiago Marco es nomenat nou vicepresident de la International Society for Olfaction and Chemical Sensing

Santiago Marco, investigador principal del grup de Processament de senyals i informació per a sistemes de sensors a l’IBEC, ha estat recentment nomenat com a nou vicepresident per als pròxims dos anys de la “International Society for Olfaction and Chemical Sensing” (ISOCS) durant l’assemblea general celebrada a l’”International Symposium on Olfaction and Electronic Nose Conference” (ISOEN) a ACROS, Fukuoka, Japó.

La ISOCS es va fundar el maig de 2008 per la “Network of Excellence General Olfaction and Sensing Projects on a European Level” (GOSPEL), la xarxa Europea d’Excelència en olfacció artificial, a més a més, Santiago Marco n’és un dels seus membres fundadors.

Read more…

L’objectiu d’aquesta societat és avançar en la recerca i aplicació de l’olfacte i detecció química. Professionals de diferents sectors són membres d’aquesta comunitat tan multidisciplinària. La societat té quatre línies d’acció; promoure intercanvis interdisciplinaris dins de la comunitat de detecció química; consolidar competències; millorar les habilitats dels investigadors, oferint formació i tallers; per últim, facilitar l’ús de la detecció química en aplicacions apropiades, assegurant que hi hagi una transició suau des del desenvolupament fins a la seva comercialització, la societat millora la taxa d’èxit en l’aplicació de nous sistemes de detecció.

El grup de Processament de senyals i informació per a sistemes de sensors centra el seu interès en instruments químics intel·ligents per a la detecció de compostos volàtils i olors. Desenvolupen solucions algorítmiques per al processament de senyals i dades en instrumentació química dirigida al mesurament de gasos i volàtils, amb aplicació en metabolòmica, toxicologia i alimentació.