Experts de l’IBEC contribueixen a identificar un fàrmac en fase clínica que bloqueja els efectes del virus SARS-Co-V2

Investigadors de l’IBEC liderats per la Professora d’investigació ICREA Núria Montserrat, en col·laboració amb experts internacionals, han identificat un fàrmac capaç de bloquejar els efectes del virus SARS-Co-V2, origen de la malaltia del Coronavirus 2019.

El tractament, que des d’avui es podrà provar en dos-cents pacients de Covid-19, ha demostrat la seva eficàcia en minirronyons generats a partir de cèl·lules mare humanes. En aquests organoides generats mitjançant tècniques de bioingeniería s’ha desxifrat com el SARS-Co-V2 interacciona i infecta les cèl·lules humanes del ronyó.

Read more…

Un investigador de lIBEC desenvolupa un model per a la nanomedicina de precisió

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) han proposat un model que ofereix informació important sobre com les nanopartícules interactuen amb cèl·lules, virus, bacteris o proteïnes, entre d’altres.

El model té en compte els diferents factors que determinen l’afinitat de les nanopartícules amb cèl·lules, virus, bacteris o proteïnes, el que és clau per elaborar fàrmacs a mida per a cada pacient.

Read more…

IBEC participa en un estudi internacional per a frenar el contagi per coronavirus

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), liderats per la Professora ICREA Núria Montserrat, estan estudiant el paper del receptor ‘Angiotensin converting enzyme’ (ACE2), una de les vies que el virus SARS-Co-V2 utilitza per a entrar en el nostre organisme.

Per a fer-ho, els experts utilitzen minironyons i altres cultius cel·lulars, com organoides cardíacs. L’objectiu és explotar aquests miniòrgans per a entendre millor com funciona el virus.

Read more…

Més a prop del tractament d’ algunes malalties pulmonars cròniques

Un grup d’investigadors de l’IBEC ha aconseguit recrear les condicions de cultiu i ambientals que permeten el creixement simultani i estable de les bactèries Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus, que són especialment freqüents en malalties pulmonars cròniques com la EPOC o la Fibrosis Quística.

Gran part de les infeccions que són cròniques es produeixen degut a la capacitat inherent d’algunes bactèries de crear biopel·lícules. Aquestes infeccions associades a biofilms s’han convertit en una amenaça global, si bé encara se’n coneixen pocs detalls.

Read more…

Identifiquen un nou mecanisme de reparació del sistema nerviós perifèric aplicant tècniques de bioenginyeria

El grup de Neurobiotecnologia molecular i celular amb la colaboració amb el grup de Nanobioenginyeria, tots dos de l’IBEC, han aplicat una tècnica basada en l’estimulació amb llum per a modular l’activitat muscular i així estimular la regeneració de cèl·lules del sistema nerviós perifèric.

Com a resultat d’aquesta recerca han descobert que l’activitat del múscul és capaç d’activar les neurones i accelerar la seva regeneració després d’una lesió.

Read more…

Investigadors de l’IBEC desxifren com els patògens s’adapten als canvis d’oxigen

El grup de ‘Infeccions Bacterianes: Teràpies Antimicrobianes’ de l’IBEC, liderat per Eduard Torrents, ha desenvolupat un sistema capaç d’investigar com s’adapten els patògens als canvis d’oxigen.

Utilitzant aquesta tècnica, han descobert que els bacteris E. coli i Pseudomonas aeruginosa poden adaptar-se als canvis ambientals a través de diferents mecanismes, la qual cosa obre la porta a un millor coneixement i tractament de les infeccions.

Read more…

Nous avanços en la millora del disseny de fàrmacs contra la taupatía globular glial

José Antonio del Río, investigador principal a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) juntament amb el Dr. Isidre Ferrer de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL) han liderat un estudi on han descobert que la patologia que mostren els pacients amb taupatia globular glial és deguda a la generació de dipòsits proteics nocius per a les neurones i les cèl·lules glials.

Les taupatías es caracteritzen per l’acumulació de la proteïna tau fosforilada, és a dir, unida a grups fosfat. Aquesta acumulació provoca la disfunció de les proteïnes i acaba danyant les cèl·lules.

Read more…

Un equip d’investigadors desenvolupa biotransistors capaços d’escoltar petits batecs de vida

Investigadors de l’IBEC i l’ICMAB han desenvolupat una plataforma de transistors biocompatibles, flexibles i econòmics capaços d’enregistrar un electrocardiograma en cèl·lules i microteixits durant períodes llargs de temps.

La plataforma, basada en transistors orgànics de tipus EGOFET, també pot mesurar l’efecte dels fàrmacs en cèl·lules amb batec, com ara els cardiomiòcits, fet que obre la porta a diverses aplicacions, per exemple, de dispositius implantables per millorar la salut.

Read more…

Bioenginyers de l’IBEC contribueixen a crear un implant per al cor

Un grup de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) amb Daniel Navajas al capdavant ha col·laborat en una operació dissenyada per reparar el teixit cardíac d’un pacient de 70 anys que havia patit un infart. Això ha estat possible gràcies a la creació d’un bioimplant enriquit amb cèl·lules mare. L’operació és fruit del treball conjunt, durant més de deu anys, de científics, metges i enginyers.

Read more…

Joan Montero and colleagues in Boston suggest a new strategy for melanoma patients

IBEC researcher Joan Montero authors a paper in Nature Communications which uncovers a key adaptation that melanoma cancer cells use to evade current therapies. This finding might allow physicians to use better drug combinations to improve patient outcomes in the future.

Despite significant advances in cancer diagnosis and treatment, most targeted cancer therapies fail to achieve complete tumor regressions or durable remission. Understanding why these treatments are not always efficient has remained a main challenge for researchers and physicians. Now, Joan Montero from the IBEC and colleagues at Dana-Farber Cancer Institute/Harvard Medical School in USA report in Nature Communications a mechanism that uncovers why some therapies fail to treat melanoma.

Read more…