El Dr. Damien Lacroix nomenat president de la European Society of Biomechanics (ESB)

El Dr. Damien Lacroix, líder de la línia de recerca Biomecànica i Mecanobiologia de l’IBEC, ha estat nomenat president de la European Society of Biomechanics (ESB). Damien Lacroix és membre de l’ESB des de 1999, i membre del consell des de 2004. És autor de 27 publicacions en revistes especialitzades i ha participat en més de 80 conferències.

Read more…

El nomenament va tenir lloc durant el 17è congrés de la societat, celebrat el passat 5-8 de juliol de 2010 a Edimburg. El nou consell, format per 10 membres, exercirà el seu mandat durant un període de 2 anys.

L’ESB, fundada el 1976 i que compta amb més de 700 membres de 40 països diferents, té com objectiu principal estimular i promoure la recerca, el progrés i la informació relativa a la ciència de la biomecànica.