El primer número d’INSIDEIBEC ja està disponible

El nou any porta el llançament de la newsletter de l’IBEC, INSIDEIBEC. Aquest butlletí trimestral serà una recopilació de notícies científiques, institucioinals i de projectes, i articles sobre el personal de l’IBEC i els seus assoliments. També servirà per informar d’activitats científiques previstes, com seminaris i tallers, cursos de formació i esdeveniments socials de la comunitat de l’IBEC.

Read more…

El primer número conté notícies de recerca dels grups Neurobiotecnologia Molecular i Cel·lular i Bionanofotònica de Molècules Individuals, notícies del projecte europeu del grup de Biomecànica i Mecanobiologia, el llançament d’una nova iniciativa en nanomedicina que gestionarà l’IBEC, BioNanoMed Catalunya, i articles sobre les xifres de les publicacions científiques de l’IBEC, el taller d’habilitats complementàries i l’equip de futbol.

Per llegir el primer número d’INSIDEIBEC, feu clic aquí.