El projecte de l’IBEC que desafia la barrera hematoencefàlica premiat en una convocatòria altament competitiva

La prof. Sílvia Muro, líder del seu grup a l’IBEC, ha rebut un finançament de les convocatòries «Explora Ciencia» i «Explora Tecnología» 2017 del MINECO.

És la primera subvenció competitiva per a la Sílvia i el seu grup des de que es va incorporar a l’IBEC a finals de 2017, i una dels només 97 projectes de recerca finançats d’entre les 1.594 propostes presentades, és a dir, un percentatge d’èxit de només un 6 %.

El projecte «Controlling the differential transport of therapeutic cargoes into versus across the BBB (BBB2GATE)», té per objectiu desenvolupar portadors de fàrmacs que puguin travessar la barrera hematoencefàlica utilitzant les vies naturals que les substàncies corporals fan servir per superar aquest obstacle.

Read more…

“Poder accedir al cervell és clau per estudiar el seu funcionament i patologies, així com per fer diagnòstics i accions amb finalitats terapèutiques, però la barrera hematoencefàlica ho impedeix”, diu la Sílvia, professora de recerca a l’ICREA. “Quan s’han desenvolupat portadors de fàrmacs —o càrregues— molts dels esforços s’han dedicat als aspectes químics i d’enginyeria. Però si en canvi ens centrem en la seva regulació biològica, podrem complementar amb els coneixements previs disponibles i podrem ser capaços d’optimitzar aquests sistemes que poden travessar aquesta barrera de forma més eficient”.

N’és un exemple el fet que les cèl·lules de la barrera hematoencefàlica circulen amb les mateixes càrregues i hi arriben des del torrent sanguini en dues direccions: cap al seu interior i a través del seu cos, fet que ha estat en gran part ignorat, així com la seva regulació biològica, també en gran mesura desconeguda. Això podria ser clau per millorar els sistemes d’administració de medicaments, de manera que puguin travessar, en comptes d’absorbir-se en la barrera hematoencefàlica.

Les convocatòries «Explora Ciencia» i «Explora Tecnología» han concedit un total de 5 milions d’euros a projectes duts a terme a universitats i centres de recerca. Les subvencions promouen, especialment, projectes que reavaluen paradigmes establerts i cerquen nous conceptes o solucions, així com el desenvolupament d’aplicacions innovadores en diferents disciplines científiques.