Lorenzo Albertazzi rep una ERC Starting Grant

L’investigador principal júnior del grup Nanoscopia para Nanomedicina ha rebut una ERC Starting Grant (subvenció d’inici de carrera atorgada pel Consell Europeu de Recerca, ERC de les seves sigles en anglès) en la convocatòria 2017. La concessió, que es va anunciar ahir, va revelar a Lorenzo Albertazzi com un dels 17 científics premiats a Espanya d’un total de 406 en tota Europa.

El projecte de Lorenzo, “Design of Nanomaterials for Targeted Therapies Guided by Super Resolution Imaging” (NANOSTORM), pretén utilitzar la microscopia de súper resolució per examinar nanomaterials amb potencial terapèutic contra el càncer

Read more…

i entendre com aquests interaccionen amb els seus objectius: les cèl·lules malaltes, la qual cosa servirà per identificar les claus principals necessàries per dissenyar racionalment la propera generació de tractaments súper eficients dirigits contra el càncer.

“Els nanomaterials tenen un gran potencial com a teràpies contra el càncer, perquè els sistemes d’alliberament de fàrmacs basats en nanotecnologia poden identificar amb precisió els marcadors moleculars d’una malaltia i atacar solament la població de cèl·lules patògenes, sense danyar les cèl·lules sanes”, explica Lorenzo. “No obstant això, encara no s’ha aprovat l’ús de nanomaterials específics per a ús clínic, perquè no se sap com aquests materials –que poden ser estructures autoensamblades com a nanopartícules i nanofibras- es comporten i reaccionen amb el seu entorn una vegada que estan en l’organisme”.

El grup de Lorenzo a l’IBEC alberga un microscopi estocàstic de reconstrucció òptica (STORM), que ofereix imatges d’alta resolució sense precedents, fins i tot a escala nanomètrica. El projecte NANOSTORM planeja utilitzar STORM per crear nous nanomaterials sintetitzats en un entorn biològics, revelant per primera vegada les seves interaccions amb teixits sans i tumorals a nivell d’una sola molècula.

“Si podem veure com responen les nanopartícules en l’organisme, estarem molt més prop de poder dissenyar millors fàrmacs dirigits molt més eficaços contra el càncer”, diu Lorenzo. “NANOSTORM se centrarà en càncer de pròstata, però els seus principis d’imatges d’alta resolució d’estructures subcel·lulars seran aplicables a tot tipus de càncer”.

Amb aquesta ERC, l’IBEC ja compta amb un total de 12.

Més informació en: web del ERC

Left: NANOSTORM will use super resolution STORM microscopy will generate new knowledge about material–cell interactions to guide the development of targeted cancer therapies