La recerca de l’IBEC a la portada de Nanotechnology

L’últim article publicat pel grup de Caracterització bioelèctrica a la nanoescala del IBEC ha estat portada de la revista científica Nanotechnology.

L’article, “Finite-size effects and analytical modeling of electrostatic force microscopy applied to dielectric films”, presenta un model de quantificació precisa de mesures EFM en pel·lícules dielèctriques en substrats metàl·lics.

Read more…

http://iopscience.iop.org/0957-4484/25/25/255702