Llum verda als projectes de regeneració

Els dos projectes CIBER-BBN de regeneració de teixits encapçalats per l’IBEC que van ser preseleccionats l’any passat per rebre finançament de l’iniciativa de l’UE ERA-NET EuroNanoMed (veure  http://ibecbarcelona.eu/Noticies-IBEC/exit-de-financament-per-a-dos-projectes-de-libec.html) han rebut el suport nacional que necessiten per posar-se en marxa.

Read more…

‘Nanostructured Gel for Cellular Therapy of Degenerative Skeletal Disorders’ (STRUCTGEL), coordinat pel responsable del grup Molecular Dynamics at Cell-biomaterial Interface, Georg Altankov, va tenir la seva reunió inicial el passat divendres 3 de febrer. Els socis d’Espanya, Alemanya, França i Turquia s’enfrontaran a les malalties degeneratives del teixit esquelètic com l’osteoartritis dissenyant un implant capaç de permetre la regeneració tissular en una localització específica.

‘Angiogenic nanostructured materials for non-consolidating bone fractures’ (nAngioFrac), coordinat pel grup Biomaterials for Regenerative Therapies d’en Josep Planell, reuneix socis d’Espanya, França i Polònia. Té com objectiu desenvolupar bastides nanostructurades biodegradables i bioactives fetes a mida per assegurar l’alliberament correcte de calci, per a facilitar la reparació tissular en la pseudoartrosis, una malaltia que es produeix per la consolidació inadequada d’una fractura òssia i de vegades durant el creixement, i resulta en una ‘falsa articulació’. La reunió inicial tindrá lloc el 17 de febrer.