“Organoids: mini organs in a dish for disease research and new cures”

Un article de ‘Results in Brief’ sobre el projecte ERC d’Elena Martinez COMIET ha estat publicat en el lloc web de CORDIS, el Servei Comunitari d’Informació Comunitària i Desenvolupament de la CE.

Read more…

L’article és un dels cinc projectes sobre organoides que comprenen els últims “ Results Pack ” sobre el tema, que revisa els avanços en tecnologia de cèl·lules mare i bioenginyeria que han permès que els científics puguin ara desenvolupar artificialment grups de cèl·lules en organoides amb propietats similars als òrgans, i mostra els projectes finançats que comparteixen aquest objectiu.

L’objectiu de COMIET és dissenyar models de teixit epitelial que imitin les característiques fisiològiques que es troben en l’intestí humà.