“Un músculo en un chip”

Un nou article en El Periódico d’avui es fa ressò del “múscul en un xip” del Javier Ramon, que utilitzarà les pròpies cèl·lules del pacient per estudiar la distròfia miotónica tipus 1 (DM1) – la forma més comuna de distròfia muscular.

Read more…

L’article explica com el dispositiu servirà per fer assajos amb medicaments en condicions del “món real” que coincideixin amb les del propi pacient, de manera que els tractaments que puguin ser més eficaços i eficients es puguin identificar abans d’aplicar-se. A més, la plataforma ofereix una alternativa fiable als models animals que reduiria l’experimentació animal en el laboratori.

La campanya de finançament col·lectiu de l’IBEC Faster Future 2017 està recaptant fons per ajudar a que el dispositiu “múscul en un xip” fructifiqui.