Un nou material promou la generació de nous vasos sanguinis

En el seu esforç per aconseguir biomaterials funcionals per a la regeneració de teixits, el grup de l’IBEC Biomaterials for Regenerative Therapies ha dissenyat un nou material que promou la formació i maduració de vasos sanguinis in vivo.

A l’article, publicat en Acta Biomaterialia a finals de l’any passat, el grup i els seus col·laboradors del Georgia Institute of Technology presenten un nou hidrogel implantable que conté cèl·lules mare mesenquimals humanes (hMSC, de l’anglès human mesenchymal stromal cells) i micropartícules alliberadores de calci.

Read more…

Encara que les hMSC poden promoure la neovascularizació per si mateixes, quan es dipositen en un teixit la seva taxa de supervivència és molt baixa. No obstant això, en encapsular-les en un hidrogel de polietilenglicol biodegradable, la seva viabilitat es manté constant al llarg del temps.

Imatge: Cèl·lules mare mesenquimals humanes formant xarxes dins d’un hidrogel de polietilenglicol funcionalitzat que conté partícules de fosfat de calci.

 
 
 
 
 

A més a més, les partícules vitroceràmiques proporcionen la quantitat correcta i sostinguda de calci necessària per estimular l’angiogènesi, el procés a través del qual es formen nous vasos sanguinis a partir de vasos preexistents.

“Aquesta combinació de hMSCs i partícules alliberadores de calci representa una nova forma d’aconseguir el creixement estable de vasos sanguinis, que és un factor clau en la regeneració dels teixits del cos”, diu la Claudia Navarro, primera autora de l’estudi i estudiant de doctorat en el grup de l’IBEC. “Aquest estudi podria inspirar nous tractaments per a trastorns com la arteriopatia perifèrica, l’infart de miocardi o les ferides cròniques, tots els quals presenten un subministrament sanguini restringit al teixit que dificulta la seva reparació i promou la seva degeneració”.

Article de referència: Navarro-Requena, C, Weaver, JD, Clark, AY, Clift, DA, Pérez-Amodio, S, Castaño, Ó, Zhou, DW, García, AJ, & Engel, E. (2017). PEG hydrogel containing calcium-releasing particles and mesenchymal stromal cells promote vessel maturation. Acta Biomater. S1742-7061 (17) 30765-1