Staff member


Mònica Ortiz Hernández

PhD Student
RA_Biomaterials, Implants i Engenyeria de Teixits